Szkła do okularów BioLINE to soczewki okularowe wykonane z materiałów pochodzenia naturalnego, co potwierdza badanie instytutu Beta Analityc z Miami. 

Badanie metodą radiowęglową wskazało, że  soczewki BioLINE są wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego, co stanowi potwierdzenie, że wszystkie zakładane parametry zostały spełnione. 

Więcej informacji znajduje się w  raporcie:

Część 1: http:/autoinstalator/wordpress/american-lens.pl/wp-content/uploads/2024/02/Analiza-CO2-BioLINE.pdf 

 Część 2: http:/autoinstalator/wordpress/american-lens.pl/wp-content/uploads/2024/02/Analiza-CO2-BioLINE-cz.-2.pdf 

 Część 3: http:/autoinstalator/wordpress/american-lens.pl/wp-content/uploads/2024/02/Analiza-CO2-BioLINE-cz.-3.pdf 

🌱 Co sprawia, że szkła okularowe BioLINE są takie wyjątkowe?

  • 90% Biomasy: soczewki są produkowane z materiałów pochodzenia naturalnego i roślinnego;
  • Redukcja Śladu Węglowego: badania LCA potwierdzają, że produkcja BioLINE zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 14%, zużycie wody o 25% i energii o 35%.
  • Jakość i Wytrzymałość: szkła BioLINE spełniają wszystkie wymogi i mają takie same parametry, jak tradycyjne szkła okularowe.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.