Badanie wzroku w obecnych czasach to konieczność. Dla jednych jest zwykłym badaniem, kolejnych stresującym przeżyciem, a dla jeszcze innych to obowiązek wynikający z troski o oczy i układ wzrokowy.

Jak często i dlaczego należy badać regularnie wzrok? Jakiego specjalistę wybrać oraz na co szczególnie trzeba zwracać uwagę?

Na powyższe mogłoby się wydawać prozaiczne pytania odpowiemy w poniższym artykule.
Dawniej, kiedy dostęp do możliwości zbadania wzroku był bardziej ograniczony niż obecnie, troskę o swój wzrok traktowaliśmy po macoszemu. W związku z tym, że nasze oczy nie były aż tak bardzo obciążone pracą jak obecnie, dużo później pacjent decydował się na badanie wzroku. Kilkanaście lat temu nasze oczy były skoncentrowane głównie na patrzeniu w dal. Współczesna technologia użytkowa i specyfika życia coraz bardziej przestawiają nasze oczy na pracę w bliskich odległościach. Nasz wzrok jest zbudowany w ten sposób, że patrząc w dal, oczy są w „stanie spoczynku”, nie wykonując praktycznie żadnego wysiłku jednak im bliżej jesteśmy zmuszeni spojrzeć i im dłużej to trwa tym bardziej zmuszamy nasz narząd wzroku do ciężkiej, wytężonej pracy. Wychodzą wtedy na jaw wszelkie „mankamenty” lub niedoskonałości naszego układu wzrokowego. Można to porównać do człowieka, który ma problemy z sercem i o tym nie wie. Dopóki nie przemęcza się i żyje spokojnie wydaje się, że wszystko jest dobrze. Jednak, gdy zaczyna intensywną pracę, jego serce daje mu szybko znać o nieprawidłowościach. Zaczyna się mocne kołatanie i szybkie zmęczenie. Podobnie sytuacja wygląda z naszymi oczami, gdy zmuszamy je do większego wysiłku napotykamy na różne niedogodności. Pieczenie oczu, rozmyty obraz czy problem z wychwyceniem ostrości widzenia

Kiedyś a dziś

W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz większą specjalizację we wszystkich dziedzinach naszego życia. Przykładem może być branża IT. Kiedyś osoba zajmująca się oprogramowaniem była zwana informatykiem podczas, gdy obecnie zawód informatyka zawiera w sobie wiele podgrup, gdyż w miarę rozwijania się technologii zaistniała potrzeba licznych specjalizacji w poszczególnych dziedzinach.
W związku z tym, że nasze oczy są zupełnie inaczej eksploatowane obecnie niż kiedyś, zmieniły się również potrzeby dla naszych oczu. Obecnie nie wystarcza nam już tylko dbanie o zdrowe oczy. Potrzebujemy zmysłu wzroku, który będzie komfortowo, długo i wytrwale pracował. Wzrosła również nasza wiedza na temat procesu widzenia i funkcjonowania wzroku. W związku z tym i w tej dziedzinie nastąpiła specjalizacja. Obecnie już nie tylko okuliści zajmują się naszym wzrokiem. Pojawiły się takie specjalizacjie jak optometryści, ortoptyści i strabolodzy.

Optometrysta a okulista?

Używając najprostszego i zrozumiałego języka optometrysta to specjalista, który zajmuje się badaniem zdolności widzenia. Na podstawie wykonanego badania dobiera odpowiednie moce okularów, soczewek kontaktowych lub dobiera pomoce optyczne dla osób słabowidzących takie jak specjalistyczne lupy czy okulary lupowe. Zajmuje się również diagnostyką widzenia obuocznego. W razie wykrycia innych nieprawidłowości w układzie wzrokowym optometrysta pokieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.
Każdy Optometrysta posiada dyplom uczelni wyższej z tytułem magistra lub inżyniera w zakresie optyki okularowej lub optometrii.
Kiedy wybieramy się do Optometrysty?
Badanie naszego wzroku powinniśmy wykonać profilaktycznie minimum raz na dwa lata. W miarę potrzeby częściej, gdy czujemy, że ostrość naszego widzenia pogorszyła się, gdy pojawiły się problemy z odczytywaniem drobnych liter z bliska, gdy mamy problemy z widzeniem przestrzennym, trudne do zdiagnozowania bóle głowy lub inne symptomy świadczące o potrzebie zbadania wzroku.

Okulista
Okulista to jak wiemy lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu. Posiada uprawnienia do wystawiania recept, przepisywania leków oraz do przeprowadzania koniecznych zabiegów. Okulista może również przeprowadzić badanie ostrości wzroku.
Kiedy wybieramy się do okulisty?
Do okulisty wybieramy się kiedy czujemy, że z oczami dzieje się coś nietypowego, gdy oczy bolą, łzawią, mamy ciało obce w oku lub, gdy czujemy, że coś nam przeszkadza w widzeniu.
W sytuacjach nagłych: nagłe pogorszenie ostrości, utrata całkowita lub częściowa widzenia na jedno lub dwoje oczu, silny ból oka lub oczu lub w innych nagłych niepokojących sytuacjach należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.

Dlaczego należy regularnie badać wzrok?

Regularna kontrola wady wzroku u specjalisty oraz stosowanie szkieł zalecanych na wizycie pozytywnie wpływa na nasz układ wzrokowy, na nasze samopoczucie oraz komfort życia w tym również zawodowego. Ma to jednak przede wszystkim bardzo istotny wpływ na dalszy rozwój i pogłębianie się naszej wady wzroku szczególnie u osób z krótkowzrocznością. Niektóre osoby same czują, że trzeba sobie zbadać wzrok, gdyż powracają objawy (bóle głowy, bóle oczu lub pogorszenie widzenia), które poprzednim razem zmobilizowały je do wykonania badania wzroku. Częstsze niż zazwyczaj badanie wzroku jest szczególnie zalecane u osób, u których wykryto dużą wadę wzroku lub gdy wada stale się powiększa.
Osoby pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, jeśli nie mają zdiagnozowanej choroby lub wady wzroku powinny kontrolować swoje oczy co najmniej raz na dwa lata. Osoby, które są w wieku 40+ oraz jeśli jest już stwierdzona wada wzroku powinny kontrolować się co roku. Jednak nad tymi zasadami nadrzędne jest zwykle to co zalecił nam specjalista podczas ostatniej wizyty. Gdyby jednak w międzyczasie pogorszyła się nam ostrość wzroku lub pogłębiły się inne niepokojące objawy należy się wówczas skontaktować ze specjalistą wcześniej niż zakładany na ostatniej wizycie termin.